ΗΟΡΙΖΟΝ

Οι πιέσεις που υφίστανται τα ευρωπαϊκά εδάφη αποτελούν ένα πολύ σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα. Ένα ανησυχητικό ποσοστό 60-70% των εδαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θεωρούνται ανθυγιεινά και αποδίδονται σε παράγοντες όπως η ρύπανση, η αστικοποίηση και η εντατική γεωργία, που επιδεινώνονται περαιτέρω από την κλιματική αλλαγή. Αυτή η υποβάθμιση έχει ως αποτέλεσμα οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές

περισσότερα