19ο Διεθνές Συμπόσιο για τη Διαχείριση Αποβλήτων, Ανάκτηση Πόρων και Βιώσιμης Ταφής, Σαρδηνία 9-13 Οκτωβρίου 2023

Η ΔΙΑΔΥΜΑ συμμετέχει στο 19ο Διεθνές Συμπόσιο για τη Διαχείριση Αποβλήτων, Ανάκτηση Πόρων και Βιώσιμης Ταφής (19th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WASTE MANAGEMENT, RESOURCE RECOVERY AND SUSTAINABLE LANDFILLING) που λαμβάνει χώρα στη Σαρδηνία μεταξύ 9 και 13 Οκτωβρίου 2023 με 2 εργασίες:

  • The Integrated Waste Management System of Western Macedonia (IWMS), Greece, Oral presentation, P. Kafasis et al

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων της Δυτικής Μακεδονίας, Ελλάδα, Προφορική παρουσίαση, Καφάσης Π., κά.

 

  • MODEL2BIO: Modelling tool for giving value to agri-food residual streams in bio-based industries, Poster, K.G. Sakellariou et al

Ευρωπαϊκό έργο MODEL2BIO: Μοντελοποίηση εργαλείου για την απόδοση αξίας σε υπολειμματικά ρεύματα της βιομηχανίας γεωργικών τροφίμων, Αφίσα, Σακελλαρίου Κ. Γ., κά.

Αφίσα σε pdf

Σχετικά αρχεία

Comments are closed.