1ο Εργαστήριο του έργου NEUTRON στην Κοζάνη – Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη, Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου, ώρα 10:00 π.μ.

Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00 – 15:00 θα πραγματοποιηθεί στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης το 1ο Εργαστήριο του έργου NEUTRON με θέμα την «Ενεργειακή αποδοτικότητα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και η πορεία της Κοζάνης στην Κλιματική Ουδετερότητα».

Το έργο NEUTRON, με επικεφαλής εταίρο το Δήμο Κοζάνης, έχει επιλεγεί ως ένα έργο πιλότος του προγράμματος των Πιλοτικών Πόλεων της Ευρώπης στο πλαίσιο της Αποστολής των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων της ΕΕ.

Το έργο αφορά την έρευνα για την υποκατάσταση της απαιτούμενης ενέργειας του λεβητοστασίου αιχμής της Τηλεθέρμανσης Κοζάνης, από ενέργεια παραγόμενη από ΑΠΕ στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Στον πυρήνα της στροφής προς την κυκλική οικονομία βρίσκεται η αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων, καθώς κεντρικός στόχος του μοντέλου αυτού είναι η παραγωγή υπηρεσιών με λιγότερους και πιο «πράσινους πόρους».

Το Εργαστήριο είναι ανοικτό και απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, και περιλαμβάνει εισηγήσεις από εκλεκτούς προσκεκλημένους, ειδικούς στο αντικείμενο της ενεργειακής αποδοτικότητας. Οι εισηγήσεις θα καλύψουν θέματα γύρω από το μείζον ζήτημα της βιωσιμότητας της Τηλεθέρμανσης Κοζάνης μέσω νέων τεχνολογιών καθώς και θέματα σχετικά με έξυπνους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα.

Μετά το πέρας των εισηγήσεων θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέματα την ενεργειακή αποδοτικότητα, τη συμμετοχή των πολιτών στις δράσεις για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας ενώ ενθαρρύνονται ομάδες φοιτητών να παρουσιάσουν τις ιδέες τους γύρω από την κλιματική ουδετερότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κοζάνης.

Το Εργαστήριο θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα με ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική.

Χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Η ατζέντα του προγράμματος και οι δηλώσεις συμμετοχής βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.neutronpilot.com

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στα κανάλια επικοινωνίας που βρίσκονται στην ιστοσελίδα.

NEUTRON Workshop banner EL

Σχετικά αρχεία

Comments are closed.