Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Στοιχεία και πληροφορίες για το μηχανολογικό εξοπλισμό, υπάρχουν στον παρακάτω σύνδεσμο: Μηχανολογικός εξοπλισμός Σχετικά αρχεία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (331 kB)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΕΚΤΙΜΗΣΗ (997 kB)ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ (265 kB)ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 2 (260 kB)

read more

Διασύνδεση με ΕΣΗΔΗΣ: ΑΑ Συστήματος: 149405 http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx Σχετικά αρχεία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22PROC009898355 (2 MB)

read more