Η ΔΙΑΔΥΜΑ συμμετέχει στο Περιφερειακό Εργαστήριο Κυκλικής Οικονομίας στην Θεσσαλονίκη.

Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. συμμετέχει στο «Περιφερειακό Εργαστήριο Κυκλικής Οικονομίας» που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη (Κέντρο Πρόληψης – Επαναχρησιμοποίησης – Ανακύκλωσης Δήμου Θεσσαλονίκης, Κομοτηνής 2, ΤΚ 54655) από τις 25 έως και τις 27 Ιουνίου 2024. Το εργαστήριο διοργανώνει το Πράσινο Ταμείο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. στο πλαίσιο του Έργου LIFE-IP CEI-Greece – LIFE18 IPE/GR/000013 «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα». Απώτερο στόχο του LIFE-IP CEI-Greece αποτελεί η συμβολή στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία.

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα αναλυθούν θέματα που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία, θα υλοποιηθούν βιωματικές ασκήσεις και θα παρουσιαστούν παραδείγματα από τους εταίρους του Έργου. Η δράση στοχεύει στην κατάρτιση όλων των ενδιαφερομένων μερών που καλούνται να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν κυκλικές λύσεις διαχείρισης αποβλήτων, όπως είναι οι δήμοι, οι βιομηχανίες, οι ΜμΕ, οι ενώσεις αγροτών, τα επαγγελματικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, τοπικές τουριστικές ενώσεις, ΜΚΟ κ.λπ..

Η ΔΙΑΔΥΜΑ θα συμμετάσχει με παρουσίαση την Τρίτη, 25 Ιουνίου, στις 13:00, με θέμα τα «Κέντρα Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ)».

Η συμμετοχή είναι δωρεάν γίνεται αποκλειστικά με φυσική παρουσία και θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Για την παρακολούθηση απαιτείται προεγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/d67wr3paD5rAsmJZ7

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το δελτίο τύπου και το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης:

Δελτίο Τύπου-Εργαστήριο Κυκλικής Οικονομίας-Κεντρική Μακεδονία-11.06.2024

Ατζέντα Εργαστηρίου Κυκλικής Οικονομίας-Κεντρική Μακεδονία

https://circulargreece.gr/el/regional-events-thessaloniki

Περισσότερες πληροφορίες για το LIFE-IP CEI-Greece είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας www.circulargreece.gr

Ακολουθήστε τη ΔΙΑΔΥΜΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μείνετε ενημερωμένοι:

Comments are closed.