Η ΔΙΑΔΥΜΑ θα αποκτήσει τρία ηλεκτρικά οχήματα

Στο πλαίσιο του έργου “ Boosting Employment through Entrepreneurship in Circular Economy – BeCircular ” το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “ Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020” (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή), η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ υπέγραψε σύμβαση για την προμήθεια τριών ηλεκτρικών οχημάτων.

Share

Comments are closed.