Παράταση συμπλήρωσης ερωτηματολογίου για την αξιοποίηση υπολειμμάτων καφέ

Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) ως εταίρος του έργου P5 INNOBROKER, παρέχει τεχνική βοήθεια στην Waste Management of Western Macedonia (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.), η οποία έγκειται στην συλλογή πληροφοριών τεχνικής φύσεως που συνθέτουν μια καινοτόμο και βιώσιμη λύση για την αξιοποίηση των υπολειμμάτων καφέ ☕ προς τη δημιουργία βιοπροϊόντων.

To EKETA προκειμένου να προβεί σε μία Προκαταρκτική Διαβούλευση με την Αγορά του κλάδου της αξιοποίησης υπολειμμάτων καφέ ☕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (επιμελητήρια, σύμβουλοι επιχειρήσεων, πανεπιστήμια, μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις) που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω κλάδο, να ανταποκριθούν έως τις 📅 15 Δεκεμβρίου 2023, στο Αίτημα για Πληροφορίες: https://lnkd.in/dYGJZbBk, το οποίο αφορά στα ακόλουθα:

-Τι διατίθεται επί του παρόντος στην αγορά (τελευταία τεχνολογία – state of the art);
-Ποιες είναι οι τρέχουσες τεχνολογικές λύσεις και τα επίπεδα ωριμότητάς τους;
-Εάν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι χρήστες μπορούν να αντιμετωπιστούν με αυτές τις τεχνολογικές λύσεις.
-Εάν οι εταιρείες της αγοράς είναι διαθέσιμες να εκμεταλλευτούν κάποιο είδος συνεργασίας, όταν δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο πλήρες φάσμα των λύσεων που ζητούνται για την αξιοποίηση μιας συγκεκριμένης ροής αποβλήτων: Υπολείμματa Καφέ (Spent Coffee Grounds – SCGs) από τον κλάδο εστίασης και φιλοξενίας (HORECA).

Συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο εδώ: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/P5_SCGs_Challenge

_________________________________________________________________________________

Request for Information for Spent Coffee Grounds (SCGs) valorization paths

This Request for Information has been launched by Centre for Research & Technology Hellas (CERTH) as part of the Open Market Consultation within P5 INNOBROKER project.
The scope of this consultation is to get insight on the following issues:
·        What is currently available on the market (state of the art);
·        What are the current developments and their maturity levels;
·        Whether the obstacles faced by the Users can be addressed with these developments;
·        Whether the market companies are available to exploit some kind of partnership, when incapable of responding themselves to the full range of solutions requested for the Valorization of a specific waste stream: Spent Coffee Grounds (SCGs) from HORECA.

Public procurer DIADYMA SA with the technical assistance of Centre for Research & Technology Hellas (CERTH) and the P5 INNOBROKER project is very interested in your experiences in the different tools that make up the innovative and sustainable solution for the utilization of coffee residues ☕ to create bioproducts.
Therefore, we kindly ask you to answer the Request for Information:https://lnkd.in/dYGJZbBk

Please provide your response until 📅 15th December 2023.

pdf: announcement_dead 15.12.23

Σχετικά αρχεία

Share

Comments are closed.