ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΩΝ: 1.«Hub of Circular Cities Boosting Platform to Foster Investments for the Valorisation of Urban Biowaste and Wastewater», ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: HOOP, με κωδικό: 101000836, 2.H2020-SFS-2018-2020/H2020-SFS-2019-1 NOMAD ‘Novel Organic recovery using Mobile Advanced technology’,3.H2020-BBI-JTI-2019 MODEL2BIO «Modelling Tool for Giving Value to agri-food Residual Streams in Bio-Based Industries»

Για την πρόσκληση υποβολής προσφοράς δείτε εδώ

Σχετικά αρχεία

Share

Comments are closed.