Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

Model2bio “Modelling tool for giving value to agri-food residual streams in bio-based industries” H2020-BBI-JTI-2019 – Project number: 887191

Σχετικά αρχεία

Share

Comments are closed.