Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης των παρακάτω έργων:

1. LIFE18 IPE/GR/000013: «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» (Circular Economy Implementation in Greece)
2. H2020-SFS-2018-2020/H2020-SFS-2019-1 NOMAD ‘Novel Organic recovery using Mobile Advanced technology’
3. Υβριδικό μοντέλο επεξεργασίας στραγγισμάτων ΧΥΤΑ συνδυάζοντας τη χρήση Προχωρημένων Οξειδωτικών Διεργασιών Αντιρρύπανσης (ΠΟΔΑ) και την τεχνολογία των μεμβρανών”, ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: UV-LEACH, με κωδικό: Τ2ΕΔΚ-00137

Share

Comments are closed.