Πρόσκληση σε ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης πολιτών για τα τηγανέλαια 30-8-2022

Ο Δήμος Κοζάνης, η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. και το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE), ολοκληρώνοντας το έργο «In2UCO – Ολοκληρωμένη καινοτόμος πιλοτική διαχείριση τηγανελαίων με τη συμμετοχή πολιτών και μαθητών» που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης των κατοίκων για το σύστημα Ανακύκλωσης τηγανελαίων στο ειδικό πράσινο ΑΤΜ την

Τρίτη 30 Αυγούστου 2022 και ώρα 12:00,

στην Κεντρική Πλατεία της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι δημότες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη μέχρι σήμερα λειτουργία του νέου συστήματος συλλογής των τηγανελαίων στο νέο αυτό πιλοτικό σύστημα καθώς και για την επέκταση αυτού και σε άλλες γειτονιές της πόλης.

Επιπλέον, θα διαμοιραστούν πράσινα δοχεία σε όσους επιθυμούν να συμμετέχουν καθώς και οι οδηγίες χρήσης αυτών.

    

Share

Comments are closed.