Συμμετοχή της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. ΑΕ στο Διαδικτυακό Συμπόσιο Κυκλικής Οικονομίας και Βιωσιμότητας

Στο πλαίσιο διοργάνωσης του Διαδικτυακού Συμποσίου Κυκλικής Οικονομίας και Βιωσιμότητας, η ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. ΑΕ συμμετείχε παρουσιάζοντας το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο κ. Περικλής Καφάσης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμμάτων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, αφού έκανε μια εισαγωγή για την εταιρεία, παρουσίασε το έργο της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ., τονίζοντας τις δράσεις της για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων και την προώθηση της ανακύκλωσης, που αποτελούν τη βάση για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από την ανάπτυξη δικτύου για τη δημιουργία ενός Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας.

Σε μια προσπάθεια τόνωσης της εξωστρέφειας για τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. ΑΕ και υποστήριξης της βιομηχανικής συμβίωσης, επισήμανε την ανάγκη να ξεπεραστούν εμπόδια και ανασταλτικές παράμετροι από τις ελληνικές βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται σε τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος, με στόχο την ανάπτυξη συνεργιών για την καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους προς τη διαδρομή της κυκλικής οικονομίας.

Comments are closed.