Συμμετοχή της ΔΙΑΔΥΜΑ στην ημερίδα του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με θέμα την διαχείριση αποβλήτων

Στην ημερίδα με θέμα την “Διαχείριση και Ανακύκλωση απορριμμάτων με έμφαση στα αστικά απόβλητα και τα βιοαπόβλητα” που διοργάνωσε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 στην Θεσσαλονίκη συμμετείχε η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ.

Ο Δ/ντης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης κ. Κων/νος Τσιόπτσιας στην θεματική “Τεχνολογίες και ανάπτυξη για μια αποτελεσματική Κυκλική Οικονομία” παρουσίασε τις δράσεις για την ανάπτυξη της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των αστικών αποβλήτων στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Μετά το πέρας των παρουσιάσεων ακολούθησαν Β2Β συναντήσεις με εκπροσώπους γερμανικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

Το πρόγραμμα της ημερίδας εδώ: Πρόγραμμα_Διαχείριση Απορριμμάτων_23_ΜΑΙ 2023_FINAL

 

Share

Comments are closed.