Τεχνική Έκθεση για τη σύναψη σύμβασης Υπηρεσίας Συμβούλου για την περάτωση του Σχεδίου:

«Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Επικινδύνων Οικιακών Αποβλήτων στην ΠΔΜ» στο πλαίσιο της ΥποΔράσης 2.4.2 του έργου με τίτλο: «LIFE18 IPE/GR/000013: «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» (Circular Economy Implementation in Greece)» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE

Σχετικά αρχεία

Share

Comments are closed.