Τελικό συνέδριο του έργου NOMAD στο Λονδίνο 27/4

Final project conference in London!
Το τελικό συνέδριο του έργου NOMAD, στο οποίο η ΔΙΑΔΥΜΑ συμμετέχει ως εταίρος, θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο στις 27/4. Το έργο αφορά την αξιοποίηση υπολειμμάτων μονάδων βιοαερίου της Δυτικής Μακεδονίας, σε συνδυασμό με δοκιμές καλλιέργειας μαρουλιού με στόχο την αποκατάσταση εδαφών παλιών ορυχείων λιγνίτη (ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας).
Share

Comments are closed.