Τριήμερο Περιφερειακό Εργαστήριο Κυκλικής Οικονομίας για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP CEI-Greece (ερωτηματολόγιο)

➡️ Το Πράσινο Ταμείο, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ο Δήμος Κοζάνης και η Διάδυμα συνδιοργανώνουν δωρεάν Τριήμερο Περιφερειακό Εργαστήριο Κυκλικής Οικονομίας, στο πλαίσιο του έργου μας LIFE-IP CEI-Greece.
➡️ Το εργαστήριο οικοδόμησης δυναμικού απευθύνεται σε τοπικούς και περιφερειακούς υπευθύνους λήψεως αποφάσεων και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στην εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στη χώρα μας (δημόσια διοίκηση, φορείς διαχείρισης αποβλήτων, παραγωγικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί φορείς, επιστημονική, ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα).
➡️ Για την καλύτερη στόχευση του περιεχομένου του εργαστηρίου, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο. Στόχος του είναι η καταγραφή των απόψεων, των αναγκών κατάρτισης και του επιπέδου γνώσεων των υποψήφιων εκπαιδευόμενων σε θέματα κυκλικής οικονομίας, ώστε να προσαρμοστεί το υλικό των σεμιναρίων σύμφωνα και με τις απαντήσεις.
👉 Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται ηλεκτρονικά και απαιτεί λίγα λεπτά: https://shorturl.at/KLOZ4
🔎 Για περισσότερες πληροφορίες ως προς το πρόγραμμα ομιλιών και τις εγγραφές, μείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας: https://circulargreece.gr/el/regional-events-kozani/

Comments are closed.