Υποδομές μεταφόρτωσης βιοαποβλήτων στην τοπική μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων Σιάτιστας

Διασύνδεση με ΕΣΗΔΗΣ:

ΑΑ Συστήματος: 184321

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx

Σχετικά αρχεία

Share

Comments are closed.