Υπογραφή Σύμβασης

Στο πλαίσιο του έργου “ Boosting Employment through Entrepreneurship in Circular Economy – BeCircular ” το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “ Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020” (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή), η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ υπέγραψε σύμβαση για την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης που θα αφορά την Κυκλική Οικονομία συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας των Κέντρων Υλικών (προδιαγραφές, προσωπικό, ηλεκτρονική πλατφόρμα, εκπαίδευση δικαιούχων κ.λπ.) και τη διερεύνηση δραστηριοτήτων που οδηγούν σε νέα προϊόντα και πρώτες ύλες.

Share

Comments are closed.