Υπογραφή Σύμβασης

Στο πλαίσιο του έργου “ Boosting Employment through Entrepreneurship in Circular Economy – BeCircular ” το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “ Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020” (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή), η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ υπέγραψε σύμβαση για την υλοποίηση της δράσης «Εκπόνηση Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης και Εκτίμησης των Επιπτώσεων των Κέντρων Επιδιόρθωσης και Επαναχρησιμοποίησης» (Παραδοτέο D5.1.2).

Share

Comments are closed.