Υπογραφή Σύμβασης

Στο πλαίσιο του έργου “ Boosting Employment through Entrepreneurship in Circular Economy – BeCircular ” το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “ Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020” (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή), η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ υπέγραψε σύμβαση με εξωτερικό συνεργάτη για την υλοποίηση των δράσεων:

D2.1.1- Σύνταξη Επικοινωνιακού Σχεδίου & Εκθέσεις για τις ενέργειες προώθησης του έργου

D2.1.2-Υποστήριξη στην ενημέρωση του website και των social media του έργου

D2.1.3-Υποστήριξη στη δημιουργία του προωθητικού υλικού

D3.1.1-Σύνθεση δεδομένων για την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης

Share

Comments are closed.