1η Περιοδική Συνάντηση του BECircular Project

Η 1η Περιοδική Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα, στις 31 Οκτωβρίου 2022, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Αυτή, πραγματοποιήθηκε σε ένα κομβικό σημείο, καθώς ήταν η πρώτη συνάντηση που έλαβε χώρα με το έργο να βρίσκεται σε πλήρη δυναμικότητα, καθιστώντας έτσι μια εξαιρετική ευκαιρία για όλους τους εταίρους του έργου να συναντηθούν αυτοπροσώπως και να συζητήσουν λειτουργικά θέματα σχετικά με το έργο καθώς και τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνουν και τον τρόπο που πρέπει να τα κάνουν.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

The 1st Periodic Meeting was held in Florina, on the 31st of October 2022, in the conference room of the School of Social Sciences and Humanities of the University of Western Macedonia. It took place at a pivotal point for the project, as it was the first meeting taking place with the project running at full capacity, making it a great opportunity for all Project Beneficiaries to meet in person and discuss operational issues regarding the project as well as the next steps they need to take and how they wish to do it.

For more information click here

Share

Comments are closed.