Το σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας

♻Ανακυκλώνουμε με Διαλογή στην Πηγή σε χωριστή συλλογή (κάθε υλικό στον κάδο του)

Το βίντεο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Development of a mobile Green Point at the cross-border region and promotion of prevention and recycling- GREENPOINT-MOB» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα: Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020”
Greenpoint-Mob Project

Βρείτε το βίντεο εδώ : https://www.youtube.com/watch?v=Ymruut4ec5o 

#wastemanagement #recycling #goodpractices #separationatsource #diadyma #greenpointmob

Share

Comments are closed.