Συμμετοχή στις Ημέρες Καινοτομίας της Δυτικής Μακεδονίας 7-9 Φεβρουαρίου 2023

Αξιοποίηση υπολειμμάτων μονάδων βιοαερίου της Δυτικής Μακεδονίας – Προκαταρκτική μελέτη
 
Η ΔΙΑΔΥΜΑ συμμετείχε στις Ημέρες Καινοτομίας της Δυτικής Μακεδονίας 7-9 Φεβρουαρίου 2023 παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής μελέτης του ευρωπαϊκού έργου #nomad

Στόχος της μελέτης: Η αξιοποίηση υπολειμματικών ροών από τον αγροτο-διατροφικό τομέα προς την απόκτηση προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία είναι εξαιρετικά σημαντική και μπορεί να επιτευχθεί με διάφορες τεχνολογίες, όπως η διεργασία της αναερόβιας χώνευσης προς παραγωγή βιοαερίου. Στη Δυτική Μακεδονία, λειτουργούν 3 μονάδες βιοαερίου, που επεξεργάζονται ως πρώτη ύλη κτηνοτροφικά και γεωργικά υπολείμματα, συνολικής ισχύος 1.350 kWe. Εκτός από το βιοαέριο, το χωνεμένο υπόλειμμα (χώνευμα) αποτελεί επίσης παράγωγο της αναερόβιας χώνευσης και είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά που το καθιστούν κατάλληλο για χρήση ως εδαφοβελτιωτικό μετά από κατάλληλη επεξεργασία ενισχύοντας την κυκλική βιο-οικονομία. Ωστόσο, λόγω πολυάριθμων νομοθετικών και λειτουργικών/διαχειριστικών θεμάτων, το χώνευμα δεν υφίσταται κάποια ιδιαίτερη επεξεργασία και θεωρείται υπο-προϊόν.

Προς αυτή την κατεύθυνση, στα πλαίσια του έργου NOMAD μελετάται η εύρεση μιας βιώσιμης λύσης για τη διασφάλιση της πλήρους εκμετάλλευσης του χωνεμένου υλικού και την καθιέρωση πρακτικής κυκλικής οικονομίας. Μέσα από μια σειρά μονάδων1, προκύπτουν ροές προϊόντων θρεπτικών συστατικών που αναμιγνύονται σε ειδικές συνθέσεις σχηματίζοντας στερεά λιπάσματα με στόχο την αντικατάσταση των ανόργανων λιπασμάτων. Η παρούσα εργασία στοχεύει στη δοκιμή των αυτών των υλικών σε μια σειρά πειραμάτων καλλιέργειας μαρουλιού και τη σύγκρισή τους με εμπορικά υλικά.

Ο στόχος του NOMAD είναι να υποστηρίξει ένα βιο-μοντέλο κυκλικής οικονομίας που μπορεί να αναπαραχθεί ευρέως σε αγροτικές, περιαστικές και τελικά αστικές περιοχές. Θα επεκτείνει τις κυκλικές επιχειρηματικές ευκαιρίες διαφοροποιώντας το φάσμα των βιολογικών προϊόντων που μπορούν να προέλθουν από το υλικό που απομένει μετά την αναερόβια χώνευση, καθώς και διερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο το υλικό αυτό μπορεί να συνδυαστεί με άλλα υποπροϊόντα οργανικών αποβλήτων για να αυξήσει την αξία όλων των εισροών. Με αυτόν τον τρόπο, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και ευκαιρίες κατάρτισης για τη βελτίωση των αγροτικών μέσων διαβίωσης και θα ενισχύσει τις βιώσιμες γεωργικές πρακτικές μέσω μεγαλύτερης αποδοτικότητας πόρων και μειωμένης εξάρτησης από μη ανανεώσιμους πόρους. Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται η κριτική συνεργασία μεταξύ ερευνητικών και τεχνικών εταίρων της ΕΕ και της Κίνας για τον από κοινού σχεδιασμό μιας καινοτόμου προσέγγισης για την πέψη της αξιοποίησης.

Την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε ομιλία από τον Κωνσταντίνο Τσιόπτσια Διευθυντή σχεδιασμού και ανάπτυξης, για τις καινοτόμες δράσεις του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης των Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας.

 

Δείτε εδώ την Αφίσα με τα αποτελέσματα

Σχετικά αρχεία

Share

Comments are closed.