Διεθνές Συμπόσιο “Sustainable Solutions at Times of Transition (SuST)” 14-17/7/2022

Η ΔΙΑΔΥΜΑ, στα πλαίσια της ενασχόλησής της με την Κυκλική Οικονομία και με στόχο τη διεύρυνση των τεχνικών δραστηριοτήτων της και των δραστηριοτήτων προώθησης,  συμμετείχε στο Διεθνές Συμπόσιο “Sustainable Solutions at Times of Transition (SuST)”, το οποίο διεξήχθη μεταξύ 14-17 Ιουλίου 2022 στη Νίσυρο.

Εκεί παρουσιάστηκαν οι καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στη Δυτική Μακεδονία (τηγανέλαια, διαχείριση βιοαποβλήτων), ως παράδειγμα προς μίμηση με δυο προφορικές παρουσιάσεις και ένα πόστερ στα πλαίσια 3 ευρωπαϊκών έργων. Συγκεκριμένα:

📌 HOOP project: Management of edible oils and fats from households (Used Cooking Oils UCO’s) – Περικλής Καφάσης
📌 MODEL2BIO project: Mapping of agri-food and bio-based industries in the region of W. Macedonia for potential valorization of agri-food residual streams into high-added value products – Κυριακή Σακελλαρίου
📌 NOMAD project: Anaerobic digestate exploitation from biogas plants originated in Western Macedonia – Κυριακή Σακελλαρίου

Comments are closed.