Εναρκτήρια συνάντηση για το ευρωπαϊκό έργο BΕCircular

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη συνάντηση των εταίρων του έργου “BΕCircular- Boosting Unemployment Through Entrepreneurship in Circular Economy” που διοργάνωσε η ΔΙΑΔΥΜΑ στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020, την Τρίτη 10 Μαΐου 2022, στα γραφεία της εταιρείας, στην Κοζάνη.
Στην εναρκτήρια συνάντηση μετείχαν οι εταίροι του έργου και συγκεκριμένα εκπρόσωποι της ΔΙΑΔΥΜΑ, του CLUBE, και από τη γείτονα χώρα το GAUSS INSTITUTE και το ZMAI.
Το έργο BECircular στοχεύει στην παροχή ευκαιριών απασχόλησης για νέους μορφωμένους ανέργους και στη δημιουργία της βάσης για την ανάπτυξη του εμπορίου, προωθώντας τη διασυνοριακή κινητικότητα ανθρώπων και ιδεών.
Το BECircular δίνει έμφαση στην κατάρτιση του εργατικού δυναμικού και στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης, τονώνοντας τη δημιουργικότητα, το σχεδιασμό και την καινοτομία των νέων γενεών. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία αποτελεσματικών και ανθεκτικών κέντρων Κυκλικής Οικονομίας, Βιο-Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας και να παρακινήσει τους νέους πτυχιούχους να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση σε αυτούς τους τομείς. Στο πλαίσιο του BECircular, θα αναπτυχθούν και θα δοκιμαστούν αποτελεσματικές στρατηγικές ευαισθητοποίησης, εκπαιδευτικές εκστρατείες και εργαλεία ψηφιακής τεχνολογίας για την τόνωση της προσφοράς και της ζήτησης επαναχρησιμοποιήσιμων αγαθών και για την αξιοποίηση ευκαιριών στον ευρύτερο τομέα.
Share

Comments are closed.