Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη σύμβασης υλοποίησης των δράσεων με τίτλο «Σύνταξη Επικοινωνιακού Σχεδίου και προώθηση του έργου (D2.1.1)», «Υποστήριξη στην ενημέρωση του website και των social media του έργου (D2.1.2)», «Υποστήριξη στην δημιουργία του προωθητικού υλικού (D2.1.3)», «Σύνθεση δεδομένων για την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης (D3.1.1)» στα πλαίσια του έργου «Boosting Employment through Entrepreneurship in Circular Economy – BeCircular» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020” και κωδικό «CN2-S.O 1.1-SC054» (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή), (Κωδικός ΟΠΣ: 5063490, Ενάριθμος έργου ΠΔΕ: 2022ΕΠ40560002)

Για την πρόσκληση υποβολής προσφοράς δείτε εδώ

Σχετικά αρχεία

Share

Comments are closed.