Έρευνα για τα βιοαπόβλητα στην πόλη της Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης  μαζί με την ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ και το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας  (CluBE) συνεργάζονται σε ένα διεθνές, τετραετές έργο χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε., το SCALIBUR (SCALable technologies for Recovery Bio-Urban waste).

Ο στόχος του έργου είναι να βελτιώσει τα συστήματα συλλογής, διαλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων και να συμβάλλει στη μείωση του κόστους διαχείρισης αποβλήτων στην πόλη.

Τα βιοαπόβλητα, δηλαδή τα οργανικά απορρίμματα από τροφές, λαχανικά, φρούτα, κλπ. από τα νοικοκυριά, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας ενώ μειώνουν τη ρύπανση και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου πλανήτη. Στην ΕΕ πετιούνται πάνω από 100 εκατομμύρια τόνοι βιοαποβλήτων κάθε χρόνο. Επί του παρόντος, το 75% αυτού πηγαίνει σε χώρο υγειονομικής ταφής ή αποτεφρώνεται, προκαλώντας σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα. Για αυτό το λόγο τα βιοαπόβλητα θα πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και δεν θα πρέπει να πετιούνται με τα υπόλοιπα απόβλητα.

Ο κάθε πολίτης του Δήμου Κοζάνης μπορεί να συμβάλλει στο έργο συμπληρώνοντας αυτό το ερωτηματολόγιο.

Βρείτε που υπάρχουν οι κάδοι βιοαποβλήτων στο Δήμο Κοζάνης εδώ:

Χάρτης Κάδων και Σημείων Διαχείρισης Απορριμμάτων

Ενημερώνομαι-Ευαισθητοποιούμαι-Συμμετέχω!

 

 

 

Comments are closed.