Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 1η Ημερίδα του έργου UV-LEACH

Την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας του zoom, με ιδιαίτερη επιτυχία η 1η Ημερίδα του έργου UV-LEACH «Hybrid model of landfill leachate treatment by combining the use of Advanced Oxidative Anti-Pollution Processes and membrane technology». Η συμμετοχές προσέγγισαν τα 70 άτομα. Η Ημερίδα διοργανώθηκε από την ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, σε συνεργασία με το τμήμα Χημείας του ΑΠΘ, τη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ και την ΕΔΑΔΥΜ.

Στην Ημερίδα του έργου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από τους εταίρους με θεματολογία:

  • Η περιγραφή των στόχων και των δράσεων του έργου,
  • Η υφιστάμενη κατάσταση στη διαχείριση στραγγισμάτων στους υπό μελέτη ΧΥΤΑ,
  • Η παρουσίαση τεχνολογιών και επιστημονικών στόχων και
  • Εισαγωγικά στοιχεία από τον έλεγχο επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων στραγγισμάτων σε εδάφη και άρδευση στη γεωργία από τους εταίρους

Αλλά και από διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη με θεματολογία:

  • Διαχείριση ιδιαίτερα επιβαρυμένων σε ρύπους στραγγισμάτων στους ΧΥΤΑ
  • Ενεργειακή αξιοποίηση βιοαερίου στους ΧΥΤΑ
  • Έρευνα και καινοτόμες τεχνολογίες στον τομέα του νερού και των λυμάτων: Οι τρέχουσες ερευνητικές δράσεις της ΕΥΑΘ ΑΕ

Το ενδιαφέρον υπήρξε μεγάλο και οι εταίροι και τα ενδιαφερόμενα μέρη ανανέωσαν το ραντεβού τους σε μία πιθανή δια ζώσης συνάντηση το Φθινόπωρο του 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες του έργου μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του http://uv-leach.chem.auth.gr/

Για το Δελτίο Τύπου κλικ εδώ

Comments are closed.