Πιστοποιητικά Ποιότητας

Η Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ)  έλαβε μια "Στρατηγική Απόφαση" για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διασφάλισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (ΟΣΔ) σε όλους τους τομείς της εταιρείας.

Ειδικότερα το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος είναι:

  • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών (εργασίες R12- D1)
  • Εκπόνηση Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
  • Υλοποίηση Έργων, Προμηθειών και Προγραμμάτων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων