Διαχείριση Ογκωδών & Πράσινων Αποβλήτων

Διαχείριση Ογκωδών & Πράσινων Αποβλήτων


Σαν ογκώδη δημοτικά απόβλητα (bulky waste) νοούνται αντικείμενα μεγάλου όγκου που δεν χωράνε στους κάδους υπολοίπων απορριμμάτων, τα οποία συλλέγονται σε ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα συλλογής λόγω της ογκώδους μορφής τους. Τα ογκώδη απόβλητα προέρχονται από οικίες, καταστήματα, γραφεία, επαγγελματικούς χώρους, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους που εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ογκωδών αποβλήτων (εκτός των ΑΗΗΕ) αποτελούν:τραπέζια ντουλάπες, καρέκλες, καναπέδες, μοκέτες, καροτσάκια για μωρά, στρώματα, κρεβάτια, απλώστρες ρούχων, ποδήλατα, ογκώδη παιγνίδια κλπ. Τα ογκώδη απόβλητα (είδη επίπλωσης στρώματα κλπ και ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης), εκτιμάται ότι αποτελούν το 5% κ.β. των παραγόμενων οικιακών ΑΣΑ. To πρόγραμμα διαχείρισης περιλαμβάνει χωριστή συλλογή από τους OTA και μεταφορά στις ΤΜΔΑ. Από εκεί τα ογκώδη οδηγούνται στις ΚΕΟΔ, με ευθύνη της ΔΙΑΔΥΜΑ. Εντός των ΚΕΟΔ, λειτουργεί μονάδα διαλογής και τεμαχισμού. Τα ανακτώμενα υλικά (κυρίως πλαστικά, μέταλλα) από την επεξεργασία των ογκωδών οδηγούνται προς ανακύκλωση, ενώ τα τεμαχισμένα υλικά στην παρούσα φάση οδηγούνται προς υγειονομική ταφή στο ΧΥΤΑ, ενώ διερευνάται η περαιτέρω διαχείρισή τους για ενεργειακή αξιοποίηση.

Τα πράσινα απόβλητα, που συλλέγουν οι δημοτικές υπηρεσίες πρασίνου, από τις εργασίες συντήρησης κήπων και πάρκων, συγκεντρώνονται στις 10 ΤΜΔΑ της ΔΙΑΔΥΜΑ, όπου συγκεντρώνονται σε ειδικά container. Mετά την πλήρωση των container, οδηγούνται με οχήματα μεταφοράς container στις ΚΕΟΔ όπου θρυματίζονται και αξιοποιούνται κατά το στάδιο της κομποστοποίησης των οργανικών αποβλήτων που προκύπτουν από τη μηχανική διαλογή των σύμμεικτων ΑΣΑ. Με τη λειτουργία διακριτής γραμμής επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων από Διαλογή στην Πηγή, τα θρυμματισμένα πράσινα απόβλητα θα αξιοποιούνται μέσω της κομποστοποίησης για παραγωγή άριστης ποιότητας compost. Στις ΤΜΔΑ υπάρχει η δυνατότητα τεμαχισμού των πράσιμων αποβλήτων, προκειμένου να μειώνεται το κόστος μεταφοράς τους.