Βιοαέριο

Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης Βιοαερίου ΧΥΤΑ


Με την πλήρωση των κυττάρων (Α και Β) η ΔΙΑΔΥΜΑ προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας Ενεργειακής Αξιοποίησης. Έχει υπογραφεί σύμβαση για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΤΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ Χ.Υ.Τ.Α ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», το έργο έχει λάβει την απαιτούμενη προσφορά σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ και είναι σε φάση υλοποίησης.

Περιλαμβάνει την σύνδεση του οριζοντίου δικτύου συλλογής του βιοαερίου και τη μεταφορά του συλλεγόμενου βιοαερίου προς τη μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης.

Οι ηλεκτρομηχανικές εγκαταστάσεις (Η/Μ) αποτελούνται από:

α) Σύστημα ανάλυσης βιοαερίου

β) Αφυγραντή βιοαερίου

γ) Συγκρότημα συμπίεσης βιοαερίου

δ) Μονάδα καύσης βιοαερίου

Επιπρόσθετα, προβλέπονται:

α) Οικίσκος ελέγχου και εγκατάστασης μετασχηματιστή

β) Κατασκευή εναέριας γραμμής σύνδεσης με το υφιστάμενο ηλεκτρικό δίκτυο.

Η κατασκευή της μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου θα γίνει σε στάδια. Στο πρώτο στάδιο προβλέπεται η αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου των Α και Β κυττάρων μετά το πέρας των εργασιών πλήρωσης και αποκατάστασής τους. Για την αξιοποίηση του βιοαερίου των Α και Β κυττάρων, η οποία εκτιμάται στο 1 MW εγκατεστημένης ισχύος, θα εγκατασταθούν μηχανές παραγωγής ηλ.ενέργειας κατάλληλης ονομαστικής ισχύος η καθεμιά.