ΜΕΑ

ΜΕΑ

Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων


Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) αποτελεί την σημαντικότερη εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας.

Κατασκευάστηκε και λειτουργεί στα πλαίσια της από 10/06/2015 Σύμβασης Σύμπραξης μεταξύ της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ και της ΕΠΑΔΥΜ ΑΕ.

Η Εμπορική Λειτουργία της, ξεκίνησε στις 10/6/2017 - δύο χρόνια ακριβώς μετά την υπογραφή της Σ.Σ. και χωρίς ούτε μία μέρα καθυστέρηση - και έδωσε την δυνατότητα στην ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ να εξασφαλίσει την επεξεργασία του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων στην Δυτική Μακεδονία.

Η ΜΕΑ είναι ένα σύμπλεγμα κτιρίων και μαζί με τον ΧΥΤΥ αναπτύσσονται σε αυτόνομη έκταση 200 στρεμμάτων εντός των Κεντρικών Εγκαταστάσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ).

Περιλαμβάνει:

 • Το Κτίριο Διοίκησης
 • Το Φυλάκιο Εισόδου με τις γεφυροπλάστιγγες
 • Την Μονάδα Υποδοχής
 • Την Μονάδα Προεπεξεργασίας
 • Την Μονάδα Μηχανικής Διαλογής
 • Την Μονάδα Αερόβιας Επεξεργασίας/Κομποστοποίησης
 • Την Ραφιναρία
 • Την Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ)
 • Το κτίριο Συνεργείο/Πλυντήριο
 • Το χώρο Αποθήκευσης των ανακτηθέντων Ανακυκλώσιμων Υλικών
 • Το Στέγαστρο Ωρίμανσης του Κόμποστ
 • Το χώρο Αποθήκευσης του Κόμποστ.

Είναι μία μονάδα Μηχανικής - Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΤ) η οποία περιλαμβάνει: μηχανική διαλογή των σύμμεικτων απορριμμάτων σε ανακυκλώσιμα και οργανικά, ακολουθεί μηχανική επεξεργασία και διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων υλικών σε ρεύματα με ευρεία χρήση οπτικών, βαρυτικών, βαλλιστικών διαχωριστών και τέλος χειροδιαλογή, ενώ το οργανικό κλάσμα υπόκειται σε αερόβια επεξεργασία και κομποστοποίηση σε κλειστά κουτιά.

Η ΜΕΑ κατασκευάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευέλικτη:

α) στις εισερχόμενες ποσότητες αποβλήτων
β) στη σύσταση των εισερχόμενων αποβλήτων (ανάλογα την εκτροπή από ΔσΠ) και
γ) στο είδος των εισερχόμενων αποβλήτων, καθώς μπορεί να δεχτεί και προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα.

Η ΜΕΑ σε αριθμούς

Τρείς είναι οι βασικοί στόχοι απόδοσης της ΜΕΑ και της Σ.Σ.

 • Εκτροπή ΒιοΑποδομήσιμων Αποβλήτων (ΒΑΑ) από Υγειονομική Ταφή σε ποσοστό >80%
 • Εκτροπή Αποβλήτων από την Υγειονομική Ταφή (ΥΤ) σε ποσοστό <35,96%
 • Ανάκτηση Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΑΥ) των Συμβατικών Αποβλήτων σε ποσοστό >35%

Αποτελέσματα προηγούμενων ετών

Στόχοι20172018201920202021
Εκτροπή ΒΑΑ> 80%86,40%86,32%85,29%88,09%85,70%
Εκτροπή από ΥΤ< 35,96%32,77%33,87%35,56%34,25%35,50%
Ανάκτηση ΑΥ> 35%35,92%38,44%41,44%41,80%37,58%