Έργα - Προμήθειες

Έργα - Προμήθειες - Μελέτες - Υπηρεσίες


Για την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ προβαίνει στην υλοποίηση δράσεων όπως Έργα, Προμήθειες, Μελέτες και Υπηρεσίες.
Η ωρίμανση τους γίνεται είτε μέσω των υπηρεσιών της είτε σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες ενώ οι χρηματοδοτήσεις για την υλοποίησή τους, εξασφαλίζονται με την μόχλευση τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών οικονομικών πόρων.

       ΤίτλοςΧρηματοδοτικό Μέσο     Π/Υ                Περιγραφή
Waste React: Integrated waste management facilities for boosting recycling and composting in 7 Regions through cross-border activitiesINTERREG IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”888.654,03Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων Καστοριάς/ Υποδομές Επαναχρησιμοποίησης και Ανακύκλωσης
Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων Φλώρινας/ Υποδομές Επαναχρησιμοποίησης και Ανακύκλωσης
Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων Δεσκάτης/ Υποδομές Επαναχρησιμοποίησης και Ανακύκλωσης
Προμήθεια ειδικού κινητού εξοπλισμού: Όχημα περισυλλογής μικρών αντικειμένων και όχημα περισυλλογής αντικειμένων μεσαίου μεγέθους
Greenpoint - MOB: Λειτουργία Κινητού Σημείου στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας- Αλβανίας και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης και ανακύκλωσηςINTERREG IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”200.901,83Προμήθεια δύο μεταλλικών απορριμματοκιβωτίων κλειστού τύπου (container)
Symbiosis: Symbiotic Networks of Bio-Waste Sustainable ManagementINTERREG IPA CBC Programme “Greece – Republic Of North Macedonia 2014 – 2020”225.257,33Προμήθεια διακοσίων κάδων βιοαποβλήτων χωρητικότητας 660lt
Προμήθεια ενός τεμαχιστή πράσινων αποβλήτων
Less Waste II: Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για τη διαχείριση των Βιοαποβλήτων στη διασυνοριακή περιοχήINTERREG IPA CBC Programme “Greece – Republic Of North Macedonia 2014 – 2020”174.351,78Προμήθεια ενός τεμαχιστή πράσινων αποβλήτων
Προμήθεια Κάδων Αποκομιδής ΑπορριμμάτωνΙδίοι Πόροι443.595,00Προμήθεια Πλαστικών Τροχήλατων Κάδων Χωρητικότητας 660lt και 1.100lt αποκομιδής σύμμεικτων απορριμμάτων
Προμήθεια Μεταλλικών Τροχήλατων Κάδων Χωρητικότητας 1.100lt αποκομιδής σύμμεικτων απορριμμάτων
Προμήθεια Πλαστικών Τροχήλατων Κάδων Χωρητικότητας 240lt- 360lt- 660lt αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών
Παροχή υπηρεσιών συλλογής και εκμετάλλευσης βιοαερίου στον ΧΥΤΑ των Κεντρικών Εγκαταστάσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΚΕΟΔ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειαςΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ7.760.765€• Κατασκευή των υποδομών και του δικτύου για την αξιοποίηση του βιοαερίου από τα Α' και Β' Κύτταρα του ΧΥΤΑ για την παραγωγή ενέργειας.
Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤΣΔΙΤΚατασκευή:
49.000.000€
Λειτουργία:
300.000.000€
(ΠΔΕ: 134.000.000€)
• Κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ)
• Κατασκευή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)
• Κατασκευή της Τοπικής Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) Κοζάνης
• Λειτουργία της ΜΕΑ, του ΧΥΤΥ και των 10 ΤΜΔΑ του ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας για 25 χρόνια, με την διαχείριση των σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ)
Υπηρεσίες σχεδιασμού δράσεων και προγραμμάτων για την ολοκλήρωση του ΠΕΣΔΑ Δυτικής ΜακεδονίαςΕΣΠΑ300.000€• Μελέτη για την ολοκλήρωση του ΠΕΣΔΑ
Συμπλήρωση αναγκών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας – Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτωνΕΣΠΑ11.425.000€• Προμήθεια εξοπλισμού μεταφόρτωσης
• Προμήθεια εξοπλισμού αποκομιδής
• Προμήθεια κάδων απορριμμάτων
• Προμήθεια τεμαχιστή ογκωδών απορριμμάτων
• Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων
• Προμήθεια εξοπλισμού Κεντρικών Εγκαταστάσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ)
Συμπληρωματικές υποδομές Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής ΜακεδονίαςΕΣΠΑ8.787.886,18€• Κατασκευή Γ΄ κυττάρου ΧΥΤΑ
• Ολοκλήρωση υποδομών στην Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) Εορδαίας
• Ολοκλήρωση υποδομών στην Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) Γρεβενών
Υποδομές ανακύκλωσης στις ΤΜΔΑ Αμυνταίου και ΦλώριναςΘΗΣΕΑΣ264.000€• Κατασκευή των υποδομών για την διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών στην ΤΜΔΑ Αμυνταίου
• Κατασκευή των υποδομών για την διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών στην ΤΜΔΑ Φλώρινας
Υποδομές ανακύκλωσης στην ΤΜΔΑ ΚαστοριάςΘΗΣΕΑΣ268.000€• Κατασκευή των υποδομών για την διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών στην ΤΜΔΑ Καστοριάς
Υποδομές Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων ΥλικώνΕΕΑΑ ΑΕ574.800€• Κατασκευή του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)
• Προμήθεια κινητού εξοπλισμού λειτουργίας του ΚΔΑΥ
Κατασκευή χώρου ελεγχόμενης  διάθεσης αδρανών υλικών εκσκαφών και κατεδαφίσεων του Ν.ΚαστοριάςΘΗΣΕΑΣ45.000€• Κατασκευή χώρου ελεγχόμενης  διάθεσης αδρανών υλικών εκσκαφών και κατεδαφίσεων του Ν. Καστοριάς
Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ΓρεβενώνΘΗΣΕΑΣ586.000€• Κατασκευή της ΤΜΔΑ Γρεβενών
Μελέτες έργων διαχείρισης  απορριμμάτων περιφέρειας Δυτικής ΜακεδονίαςΘΗΣΕΑΣ308.000€• Μελέτες έργων διαχείρισης Απορριμμάτων στους Νομούς Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας
Ανακύκλωση & Ανάκτηση Υλικών: Περιφερειακή Περιβαλλοντική Διαχείριση και ΥποδομέςINTERREG IIIA629.000€• Κατασκευή Τοπικού Κέντρου Ανακύκλωσης (ΤΚΑ) Φλώρινας
Nature Reshaping LandscapesINTERREG IIIC (RFO)61.000€• Αποκατάσταση του Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΔΑ) του άξονα Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στην περιφέρεια Δυτικής ΜακεδονίαςΕΠΠΕΡ6.177.290€• Αποκατάσταση ΧΑΔΑ  στους Νομούς Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας
Αποκατάσταση Χώρων Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΔΑ) στην περιφέρεια Δυτικής ΜακεδονίαςΕΠΠΕΡ2.265.760€• Αποκατάσταση έξι (6) ΧΔΑ: Καστοριάς, Γρεβενών, Φλώρινας, Τσοτυλίου, Βελβενδού και Άργους Ορεστικού.
Υλοποίηση ΤΜΔΑ ΓρεβενώνΘΗΣΕΑΣ586.000€• Κατασκευή της ΤΜΔΑ Γρεβενών
Έργα διαχείρισης απορριμμάτων του ΟΣΔΑ Δυτικής ΜακεδονίαςΠΕΠ ΙΙΙ4.172.000€• Κατασκευή της ΤΜΔΑ Δεσκάτης
• Προμήθειες κινητού εξοπλισμού
• Αποκατάσταση του Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΔΑ) Κοζάνης
Προγραμματική Σύμβαση για την Λειτουργία προσωρινού Χώρου Διάθεσης ΑπορριμμάτωνΕιδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Νομού Κοζάνης300.000€• Λειτουργία ενός ελεγχόμενου Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων για 10 Δήμους του Νομού Κοζάνης
Προγραμματική Σύμβαση για την Λειτουργία Χώρου Διάθεσης ΑπορριμμάτωνΕιδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Νομού Κοζάνης276.000€• Λειτουργία ενός ελεγχόμενου Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων για του Δήμους Κοζάνης και Πτολεμαΐδας
Προγραμματική Σύμβαση για την Κατασκευή και Λειτουργία Χώρου Διάθεσης ΑπορριμμάτωνΕιδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Νομού Κοζάνης369.773€• Κατασκευή και Λειτουργία ενός ελεγχόμενου Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων για του Δήμους Κοζάνης και Πτολεμαΐδας
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας - ΑνακύκλωσηΠΕΠ ΙΙΙ117.388€• Προμήθεια οχημάτων, κάδων προσωρινής αποθήκευσης και containers
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας - Μηχανική ΑποκομιδήΠΕΠ ΙΙΙ1.379.310€• Προμήθειες απορριμματοφόρων και κάδων προσωρινής αποθήκευσης για σύμμεικτα ΑΣΑ
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής ΜακεδονίαςΤαμείο Συνοχής2000-200612.974.868€• Κατασκευή Ά και ΄Β κυττάρων ΧΥΤΑ
• Κατασκευή επτά (7) ΤΜΔΑ:  Αμυνταίου, Βοΐου, Εορδαίας, Καστοριάς, Σερβίων, Σιάτιστας και  Φλώρινας
• Προμήθεια κινητού εξοπλισμού λειτουργίας ΧΥΤΑ
• Προμήθεια κινητού εξοπλισμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων
• Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων