Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα


Η ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. στο πλαίσιο ανάπτυξης της εξωστρέφειάς της συμμετέχει - είτε ως επικεφαλής είτε ως εταίρος - ενεργά στην υλοποίηση προγραμμάτων διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας καθώς και ερευνητικών, μέσω των οποίων διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην ανάπτυξη καινοτόμων πιλοτικών σχεδίων καθώς και στην αμοιβαία μεταφορά τεχνογνωσίας με απώτερο σκοπό την επίτευξη των στόχων που χαρακτηρίζουν τη στρατηγική της.