ΤΜΔΑ Αμυνταίου

ΤΜΔΑ Αμυνταίου


Εξυπηρετούμενοι ΟΤΑ : Δήμος Αμυνταίου

Ωράριο Λειτουργίας: Δε-Τρ-Τετ-Πε-Πα (09:00-17:00)

Συντεταγμένες: ΕΓΣΑ87: Χ: 301.020, Υ: 4.503.158

ΓΕΩΓΡΑΦ. ΣΥΝΤ. (WGS84): λ: 21ο 38' 53.00", φ: 40Ο 39' 28.52"

ΓΕΩΓΡΑΦ. ΣΥΝΤ. (WGS84 ΔΕΚΑΔΙΚΕΣ): λ: 21.648055433506, φ: 40.657921323395

ΑΔΑ ΑΕΠΟ : ΨΗ4Δ7ΛΨ-Ι7Ω

Αριθμός Μητρώου Εγκατάστασης ΗΜΑ: 4234-10