Υποστήριξη Φορέων

Υποστήριξη Φορέων


Η ΔΙΑΔΥΜΑ, παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στο σχεδιασμό, τη μελέτη και την οργάνωση έργων, δράσεων και προγραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων, τόσο σε φορείς της αυτοδιοίκησης και δημόσιους οργανισμούς, όσο και σε άλλους ΦΟΔΣΑ.

 

ΤίτλοςΧρηματοδοτικό ΜέσοΠ/ΥΠεριγραφή
Διάθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΙΑΔΥΜΑ, προκειμένου να λειτουργήσει ως Διευθύνουσα Υπηρεσία του ΦΟΔΣΑ Ι.Ν. Α.Ε.Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων Α.Ε.100.000€Υλοποίηση των έργων:
• «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ»
• «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ»
Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση έργων μεταφόρτωσης & μεταφοράς των ΑΣΑ στην Περιφερειακή Ενότητα ΗμαθείαςΕΣΔΑ Ημαθίας
Δήμος Βέροιας
62.000€• Περιβαλλοντική και Τεχνική Μελέτη για τον ΣΜΑ Νάουσας
• Περιβαλλοντική και Τεχνική Μελέτη για τον ΣΜΑ Αλεξάνδρειας
Εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων Νομού Κιλκίς με την δημιουργία φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτωνΤΕΔΚ Κιλκίς70.000€• Εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
• Μελέτη σύστασης Φορέα Διαχείρισης
Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης, βελτίωση της πρωτογενούς πληροφορίας κυρίως μέσω της καταγραφής πραγματικών ποσοτήτων απορριμμάτων, καθορισμό προτάσεων με συγκεκριμένες δράσεις για την βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης και προετοιμασία των προδιαγραφών & όρων για το επόμενο στάδιοΈνωση Δήμων Κύπρου13.848€·   Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της τεχνικοοικονομικής μελέτης που έχει εκπονηθεί και συμπλήρωση της πρωτογενούς πληροφορίας για την υφιστάμενη κατάσταση
• Καθορισμό των προτάσεων για την υιοθέτηση μέτρων που θα μπορούσαν βελτιώσουν άμεσα την αποτελεσματικότητα (ποιοτικά & οικονομικά) τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Δήμων
• Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και όρων για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος Διαχείρισης Μεταφορών των Συστημάτων Αποκομιδής σε επίπεδο μητροπολιτικής περιοχής και τον ανασχεδιασμό τους σε επίπεδο εφαρμογής
Σύμβουλος Υποστήριξης  της Δ/νσης Περιβαλλοντικού ΣχεδιασμούΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ18.450€• Σύνταξη τυποποιημένου τεύχους τεχνικών δεδομένων για τις μελέτες (κινητού) Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ)
Σύμβαση αποκλειστικού παρέχοντος υπηρεσίες/επίσημου υποστηρικτή των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην κατηγορία των υπηρεσιών καθαρισμού, αποκομιδής και περιβαλλοντικά βιώσιμης διαχείρησης απορριμμάτωνΟργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων
"ΑΘΗΝΑ 2004
3.034.455€• Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και διαχείρισης απορριμμάτων από της Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις.
Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την εκπόνηση μελετών των υποδομών του ΟΣΔΑΠεριφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
200.000€·   Τεχνικές μελέτες των 16 ΣΜΑ
• Τεχνική μελέτη του ΧΥΤΑ
Προγραμματική Σύμβαση για την Σύνταξη αιτήματος συνδρομής για την συγχρηματοδότηση του ΟΣΔΑ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από το Ταμείο ΣυνοχήςΠεριφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης12.000€• Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Έργου για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης
Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την ανάπτυξη του ΟΣΔΑΠεριφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
130.000€• Μελέτη σκοπιμότητας για την σύσταση φορέα διαχείρισης απορριμμάτων
• Εκπόνηση ΜΠΕ για τον ΧΥΤΑ
• Εκπόνηση ΜΠΕ για του 16 ΣΜΑ του ΟΣΔΑ περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Προγραμματική Σύμβαση  για την εκπόνηση μελέτης Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και την ανάλυσης κόστους οφέλους για την υποβολή  αίτησης χρηματοδότησης δράσεων από το Ταμείο ΣυνοχήςΠεριφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης8.000€• Εκπόνηση μελέτης Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης
• Ανάλυση Κόστους - Οφέλους
Προγραμματική Σύμβαση για τον Προκαταρκτικό Σχεδιασμό του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και ΘράκηςΠεριφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης106.200€• Εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού για την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
• Εξέταση εναλλακτικών σεναρίων