ΧΔΒΑ

ΧΔΒΑ

Χώρος Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων


Ο Χώρος Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΧΔΒΑ) καταλαμβάνει έκταση περίπου 260 στρεμμάτων και βρίσκεται μέσα στα εξοφλημένα λιγνιτωρυχεία της Πτολεμαΐδας και συγκεκριμένα στο ορυχείο Καρδιάς. Αρμόδιος φορέας από την αρχή λειτουργία του έργου (2005) έως και το Α’ εξάμηνο του 2015 ήταν η ΔΕΗ ΑΕ και συγκεκριμένα ο κλάδος ΑΗΣ Πτολεμαΐδας. Από το Β’ εξάμηνο του 2015, σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 37244/5-6-15 συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτων, η λειτουργία και διαχείριση του ΧΔΒΑ επέρχεται στην Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ).

Η λειτουργία του χώρου διέπεται από Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων με την υπ' αριθμ. 124528/ 07.05.2004 ΚΥΑ «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων σε χώρο των λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ Α.Ε.», η οποίο ανανεώθηκε με την υπ’ αριθμ. 129022/10.08.2010 ΚΥΑ.

Το χρονικό διάστημα 2004-2008 μεταφέρθηκαν και αποτέθηκαν στο ΧΔΒΑ καρδιάς και ειδικότερα στις κυψέλες Κ1-Κ5 περίπου 17.770 τόνοι αποβλήτων αμιαντοτσιμέντου (17 06 05*). Και οι 5 κυψέλες στις οποίες διατέθηκε αμιαντοτσιμέντος έχουν πληρωθεί και ολοκληρώθηκε η τελική σφράγιση τους.


Συντεταγμένες: ΕΓΣΑ87: Χ: 313.127, Υ: 4.481.640

ΓΕΩΓΡΑΦ. ΣΥΝΤ. (WGS84): λ: 21ο 47' 51.09", φ: 40Ο 28' 1.34"

ΓΕΩΓΡΑΦ. ΣΥΝΤ. (WGS84 ΔΕΚΑΔΙΚΕΣ): λ: 21.797524216956, φ: 40.467040133247

ΑΕΠΟ : KYA 124528/7-5-2004, KYA  129022/10-8-2010