Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων

Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων


Στην παρούσα φάση η ΔΙΑΔΥΜΑ δραστηριοποιείται στην αποθήκευση επικινδύνων αποβλήτων ελαίων και αμιάντου, μέσω των αντίστοιχων εγκαταστάσεων που έχει δημιουργήσει εντός των ΚΕΟΔ.

Επιπλέον, σχεδιάζει την ανάπτυξη άμεσα ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης των μικρών ποσοτήτων επικινδύνων αποβλήτων (ΜΠΕΑ) που περιέχονται στα ΑΣΑ.

Τέλος, ωριμάζει σύντομα ένα νέο ολοκληρωμένο δίκτυο ορθής διαχείρισης μολυσματικών υγειονομικών αποβλήτων από μονάδες υγείας με μικρή παραγωγή, όπως Δημοτικά Ιατρεία, Ιδιωτικά Ιατρεία, Μικροβιολογικά κέντρα, Οδοντιατρεία, Κτηνιατρεία, Κατ’  οίκο νοσηλεία κλπ, όπου υπάρχει έλλειψη στην ορθή διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων τους.