Η ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ.

Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ), αποτελεί το όραμα της τοπικής αυτοδιοίκησης της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της, για την διαχείριση των απορριμμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Μία κοινή προσπάθεια η οποία ξεκίνησε το 1998 με την ίδρυση της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ και συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό μέχρι και σήμερα.

Έχοντας ως προτεραιότητα "Τον Πολίτη στο Περιβάλλον του", αξιοποιήθηκαν οι διαθέσιμοι πόροι και τα πλεονεκτήματα της περιοχής, σχεδιάστηκε ένα σύστημα κεντροβαρικό και ικανό να προσαρμόζεται στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και βρίσκεται σε συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία από το 2005.

Η ορθότητα του σχεδιασμού αποδείχθηκε και αποδεικνύεται καθημερινά και στην πράξη. Η επίτευξη των στόχων και των υποχρεώσεων διαδέχονται η μία την άλλη και κατατάσσουν την περιφέρειά μας μεταξύ των "Καλών Πρακτικών" στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέλω να επαναχρησιμοποιήσω

Μάθε πως μπορείς να επαναχρησιμοποιήσεις υλικά εντελώς δωρεάν,
στα Κέντρα Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών.


Θέλω να ανακυκλώσω

Επιλέξτε το υλικό που θέλετε να ανακυκλώστε μαζί με την περιοχή σας και βρείτε τα κοντινότερα σημεία


Τι πετάω που

Επαναχρησιμοποίηση

Ανακύκλωση τηγανέλαιων

Επιβράβευση πόντων

Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Εταιρεία

Υπηρεσίες

Εγκαταστάσεις

ΠΕΣΔΑ

H ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. σε αριθμούς


243
Υπαλλήλοι
12
Εγκαταστάσεις
300
Τόνοι αστικών αποβλήτων ανά ημέρα
96000
Τόνοι αστικών αποβλήτων ανά έτος

Αποτελέσματα 2021


Αξιοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) 67%
Υγειονομική ταφή 32%
Εκτροπή Βιοαποδομήσιμων Αποβλήτων (ΒΑΑ) από την ταφή 89%
Ανάκτηση Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΑΥ) 16.330 Τόνοι
Ανάκτηση Κόμποστ / Εδαφοβελτιωτικού 14.085 Τόνοι

Τελευταία Νέα