Εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις


Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και αναπτύσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των 13 Δήμων της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Είναι σχεδιασμένο ως ένα κεντροβαρικό σύστημα και περιλαμβάνει 12 εγκαταστάσεις:

  • Δέκα (10) περιφερειακές/αποκεντρωμένες Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ)
  • Τις Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ)
  • Τον Χώρο Διάθεσης Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΧΔΒΑ)