Διαχείριση Βιοαποβλήτων

Διαχείριση Βιοαποβλήτων


Το σύστημα βασίζεται στη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων στους αστικούς/ημιαστικούς οικισμούς και στην εφαρμογή οικιακής κομποστοποίησης στους αγροτικούς οικισμούς. Στους Αστικούς – Ημιαστικούς οικισμούς, επιλέγεται να εφαρμοστεί το πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) βιοαποβλήτων από οικίες και επιχειρήσεις, με καφέ κάδους και χωριστή συλλογή των πράσινων αποβλήτων και αποβλήτων κήπου. Τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα που συλλέγονται από τους καφέ κάδους (ευθύνη των ΟΤΑ), μεταφέρονται στους 10 Σταθμούς Μεταφόρτωσης της ΔΙΑΔΥΜΑ. Εκεί μεταφορτώνονται και αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά κλειστά container. Μετά την πλήρωση τους, τα container μεταφέρονται με οχήματα μεταφοράς container (τύπου γάντζου) στις εγκαταστάσεις της μονάδας κομποστοποίησης, όπου είτε εκκενώνονται στο χώρο υποδοχής είτε σταθμεύουν στον χώρο έτσι ώστε να υπάρχει σταθερή συνεχής ροής πρώτης ύλης στην μονάδα. Η κομποστοποίησή τους γίνεται στις ΚΕΟΔ και ειδικότερα στη ΜΕΑ, είτε σε διακριτή γραμμή από τα σύμμεικτα, είτε χωριστά αξιοποιώντας τμήμα των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της ΜΕΑ. Στην βέλτιστη επιθυμητή περίπτωση που ανακτάται το σύνολο του στόχου των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων με ΔσΠ, η επεξεργασία γίνεται σε διακριτή γραμμή εντός της ΜΕΑ αξιοποιόντας τα υπο κατασκευή κλειστά κιβώτια κομποστοποίησης. Για μικρότερες ανακτώμενες ποσότητες η κομποστοποίηση μπορεί να γίνεται και με τη μέθοδο των σειραδίων στους υφιστάμενους χώρους της ΜΕΑ (χώρος ωρίμανσης κλπ). Το ραφινάρισμα γίνεται στη υφιστάμενη ραφιναρία της ΜΕΑ.

Στους αγροτικούς οικισμούς, αλλά όχι αποκλειστικά (δύναται να εφαρμοστεί γενικά σε όλους τους οικισμούς με οικείες με διαθέσιμο χώρο), επιλέγεται να εφαρμοστεί οικιακή κομποστοποίηση.

Για την εφαρμογή του προγράμματος, είναι σε εξέλιξη η προμήθεια κάδων και οχημάτων συλλογής και κάδων οικιακής κομποστοποίησης και θα αξιοποιηθεί πλήρως ο εξοπλισμός τόσο των Δήμων όσο και της ΔΙΑΔΥΜΑ σε ότι αφορά τα οχήματα συλλογής, τις υποδομές και τα οχήματα μεταφόρτωσης, καθώς και τις εγκαταστάσεις της ΜΕΑ.