ΚΔΑΥ

ΚΔΑΥ

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών


Το Περιφερειακό Κέντρο Ανακύκλωσης (ΠΚΑ) είναι σε λειτουργία από το 2009 και αποτελείται από κτίριο εμβαδού Ε=500 τ.μ. με μηχανολογικό εξοπλισμό εγκατεστημένης ισχύος περίπου 100 kW, καθώς και υπαίθριους χώρους συγκέντρωσης και αποθήκευσης αποβλήτων προς ανακύκλωση.

Στο ΚΔΑΥ γίνεται η μικροδιαλογή και δεματοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών και συσκευασιών που συλλέγονται από τα προγράμματα Διαλογής στην Πηγή των Δήμων και των διαφόρων εμπορικών και βιοτεχνικών/βιομηχανικών επιχειρήσεων της ΠΔΜ.

Περιλαμβάνει χώρους εκφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών, ταινιοδρόμους, μονάδα χειροδιαλογής, πρέσα συμπίεσης και χώρος για την αποθήκευση των δεμάτων ανακυκλώσιμων υλικών.

Η δυναμικότητα διαλογής – δεματοποίησης χαρτιού είναι 120 τόνοι/εβδομάδα, ενώ η δυναμικότητα διαλογής – δεματοποίησης πλαστικού είναι 40 τόνοι/εβδομάδα.