Δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία, με προφορική διαδικασία – Εκποίηση δεκατριών (13) παλαιών τρακτόρων και δεκατεσσάρων (14) υπερκατασκευών επικαθήμενων (CONTAINERS) με ενσωματωμένο σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων χωρητικότητα 56m3

Στοιχεία και πληροφορίες για το μηχανολογικό εξοπλισμό, υπάρχουν στον παρακάτω σύνδεσμο:

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Share

Comments are closed.