Δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία, με σφραγισμένες προσφορές και με προφορική δημοπρασία. Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η υψηλότερη οικονομική προσφορά, για τη σύναψη σύμβασης πώλησης Μικτών Ανακυκλώσιμων Υλικών (Χαρτιά & Μέταλλα) για το δεύτερο εξάμηνο του 2022

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ

Σχετικά αρχεία

Share

Comments are closed.