Ενημερωτική Συνάντηση για την Διαχείριση των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων στο Δήμο Γρεβενών

Η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ  ανακοινώνει ότι στα πλαίσια του  Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE LIFE-IP CEI-Greece σε συνεργασία με τον Δήμο Γρεβενών, διοργανώνει Ενημερωτική Συνάντηση με τίτλο «η Διαχείριση των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων στο Δήμο Γρεβενών» τη Δευτέρα 19 Ιουνίου στις 14:00 στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Γρεβενών, Εμμανουήλ Παπά 7.

Στην συνάντηση θα τεθούν θέματα Χωριστής Συλλογής και Διαχείρισης Ειδικών κατηγοριών αποβλήτων (Επικίνδυνα Οικιακά Απόβλητα) από τα κοινά δημοτικά απόβλητα. Ενώ μέσα από τη συζήτηση που θα διεξαχθεί θα επιδιωχθεί η καταγραφή βελτιωτικών μέτρων διαχείρισης αυτού του ρεύματος των αποβλήτων.

Ακολουθήστε τη ΔΙΑΔΥΜΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μείνετε ενημερωμένοι:

Share

Comments are closed.