Ενισχύοντας την Κυκλική Οικονομία μέσω του ΚΔΕΥ Φλώρινας (Έργο BECircular)

Η ΔΙΑΔΥΜΑ AE στο πλαίσιο του έργου BECircular μέσα από το Κέντρο Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών που λειτουργεί στη Φλώρινα θα προσπαθήσει να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα στην περιοχή δημιουργώντας νέες ευκαιρίες, είτε για νέους που θέλουν να βγουν στην αγορά εργασίας, είτε για υφιστάμενες επιχειρήσεις, με γνώμονα την κυκλική οικονομία, την επαναχρησιμοποίηση και την επισκευή-επιδιόρθωση.

Δες εδώ το ενημερωτικό βίντεο

Λίγα λόγια για το έργο BECircular 

Tο BECircular βασίζεται σε έννοιες της κυκλικής οικονομίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους μηχανικούς, επιστήμονες, καλλιτέχνες και τεχνικούς, περαιτέρω κατάρτιση και προετοιμασία του νέου πληθυσμού να λειτουργεί ως επιχειρηματίες αξιοποιώντας δεξιότητες και γνώσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε σε προηγούμενα έργα, όπου πραγματοποιήθηκε διερεύνηση του δυναμικού της βιο-οικονομίας στην περιοχή, καθώς και καταγραφή των απορριμμάτων και αποβλήτων που θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν με επισκευή και επαναχρησιμοποίηση, το BECircular στοχεύει στην αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης και Επιχειρηματικότητας στη Φλώρινα και την Πελαγονία. Μέσω της αναβάθμισης της προηγούμενης τεχνολογίας σε πλατφόρμες Κυκλικής Οικονομίας που συνδέονται με θέσεις εργασίας, απασχόληση και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, το BECircular θα προσπαθήσει να δώσει μια «διέξοδο» στην ανεργία και τις χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας για νέους, υποστηρίζοντας τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης στη διασυνοριακή περιοχή.

 

Comments are closed.