Ολοκληρώθηκε ο 6ος κύκλος του εκπαιδευτικού προγράμματος της ΔΙΑΔΥΜΑ “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Ανακαλύπτοντας τον κρυμμένο θησαυρό”

Για 6η χρονιά, η Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.) ως ο επίσημος Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) και υπεύθυνη για τη διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, υλοποίησε κατά το σχολικό έτος 2021-2022, το πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητών της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης, με θέμα: «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Ανακαλύπτοντας τον κρυμμένο θησαυρό».

Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η συμμετοχή των σχολείων τη φετινή χρονιά, που ξεπέρασε σε αριθμό κάθε άλλη. Συγκεκριμένα, τα σχολεία που παρακολούθησαν το πρόγραμμα έφτασαν τα 99, οι μαθητές που ενημερώθηκαν ήταν 3.832 και οι εκπαιδευτικοί 350.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για το σχολικό έτος 2022-2023, έχει ήδη εγκριθεί από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και η υλοποίηση του θα ξεκινήσει άμεσα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Αναλυτικά στοιχεία του περιβαλλοντικού εκπαιδευτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα εστιάζει στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς με στόχο την αειφόρο διαχείριση των αποβλήτων, την ανακύκλωσή τους με Διαλογή στην Πηγή και τη γενικότερη προστασία του περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα υλοποιείται σε επίπεδο σχεδιασμού, οργάνωσης και συντονισμού από ειδικούς επιστήμονες, Περιβαλλοντολόγους. Σκοπός του προγράμματος είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με το σύστημα διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών της περιοχής τους και συγκεκριμένα με την εφαρμογή των προγραμμάτων χωριστής συλλογής σε διακριτούς κάδους ανακύκλωσης (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, βιοαπόβλητα, τηγανέλαια, μπαταρίες κλπ.) με Διαλογή στην Πηγή.

Απευθύνεται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και προσαρμόζεται ανάλογα με τις μαθησιακές ικανότητες αυτών. Υλοποιείται από τα στελέχη της ΔΙΑΔΥΜΑ που πραγματοποιούν επισκέψεις στις σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εφοδιασμένοι με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα. Ταυτόχρονα, υπάρχει η δυνατότητα υποδοχής των μαθητών στις εγκαταστάσεις της ΔΙΑΔΥΜΑ και ειδικότερα στις 10 Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων και στις Κεντρικές Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Απορριμμάτων, οι οποίες διαθέτουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας.

Share

Comments are closed.