ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (CONTAINERS) ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ συνολικής αξίας 427.000,00€ Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διασύνδεση με ΕΣΗΔΗΣ:

ΑΑ Συστήματος: 149405

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx

Σχετικά αρχεία

Share

Comments are closed.