ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ συνολικής αξίας 123.000,00€ Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διασύνδεση με ΕΣΗΔΗΣ:

ΑΑ Συστήματος: 146398

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx

Share

Comments are closed.