ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΩΝ 1. VERDEinMED, “PreVEnting and ReDucing the tExtiles waste mountain in the MED area”, Euro-MED0200343

Σχετικά αρχεία

Share

Comments are closed.